CONTACT US

Hỗ trợ


nguyentuyettrinh.audit

Email: info@legend-shipping.com

nguyentuyettrinh.audit

Email: info@legend-shipping.com

nguyentuyettrinh.audit

Email: sales2@legend-shipping.com

nguyentuyettrinh.audit

Email: sales@legend-shipping.com

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH LEGEND SHIPPING - Chuyên nghiệp và hiệu quả

Ho Chi Minh Office
No 260 Chu Van An Street ,Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428-35533596
Fax: 8428-35533596
Email: info@legend-shipping.com 

Hai Phong Office
No.3 Le Thanh Tong Street,  May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City Vietnam
Tel: 84225-3999679
Fax:  84225-3999569
Email: lghp@legend-shipping.com