Tin tức

Tin tức từ Công ty LEGEND INTERNATION SHIPPING

 • HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG CPTPP VÀ EVFTA

      𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒄𝒖̣𝒄 𝑯𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒄𝒐́ 𝒗𝒂̆𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒖̣𝒄 𝒉𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒊̉𝒏𝒉, 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒙𝒖̛́ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑪𝑷𝑻𝑷𝑷 𝒗𝒂̀ 𝑬𝑽𝑭𝑻𝑨.

  HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG CPTPP VÀ EVFTA
 • CỬA NGÕ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA MỚI TẠI MIỀN TRUNG

  𝐂𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮 𝐋𝐚𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐠𝐨̃ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 - 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 - 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢, đ𝐚̃ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐨̂, 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣, 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 - 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́.

  CỬA NGÕ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA MỚI TẠI MIỀN TRUNG
 • DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐI MOROCCO UY TÍN - GIÁ RẺ

  Morocco tên chính thức Vương quốc Maroc, là một quốc gia tại miền Bắc Phi. Quốc gia này nằm ở tây bắc châu Phi, Maroc có biên giới quốc tế với Algérie về phía đông, đối diện với Tây Ban Nha qua eo biển Gibraltar, khoảng cách 13 km và biên giới đất liền với hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha là Ceuta và Melilla. Maroc giáp Địa Trung Hải và Đại Tây Dương về phía bắc và đông và giáp Mauritanie về phía nam.

  DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐI MOROCCO UY TÍN - GIÁ RẺ
 • Đài Loan cấm nhập khẩu các sản phẩm chứa amiăng từ 1/5/2023

  Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết, kể từ ngày 01/5/2023, Đài Loan (Trung Quốc) cấm nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng.

  Đài Loan cấm nhập khẩu các sản phẩm chứa amiăng từ 1/5/2023
 • QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU LÔ HÀNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN

  𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐫𝐚̃𝐢, 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐥𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨? 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 𝐒𝐇𝐈𝐏𝐏𝐈𝐍𝐆 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐝𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐞́!

  QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU LÔ HÀNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN
 • CÁCH SỬ DỤNG BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU MỚI

  Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 18/5/2021.

  CÁCH SỬ DỤNG BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU MỚI