QUY ĐỊNH MỚI: PHƯƠNG TIỆN CẦN XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ GÌ KHI VÀO, RỜI CẢNG BẾN?

QUY ĐỊNH MỚI: PHƯƠNG TIỆN CẦN XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ GÌ KHI VÀO, RỜI CẢNG BẾN?

06/04/2021

Theo quy định mới, tối đa trong 30 phút sau khi nhận đủ giấy tờ, cảng vụ đường thủy phải cấp phép cho phương tiện vào hoặc rời cảng, bến.
             Nội dung Nghị định số 08/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (có hiệu lực từ 15/3/2021) quy định cụ thể thời gian và thành phần hồ sơ để cấp phép cho phương tiện thủy vào, rời cảng, bến thủy, khu neo đậu.

          Theo đó, trước khi phương tiện thủy vào hoặc rời cảng, bến, người làm thủ tục điện thoại, nhắn tin cho cảng vụ đường thủy trước 1 giờ (đối với phương tiện chở khách) và 2 giờ (đối với phương tiện chở hàng).

           Người làm thủ tục trực tiếp được giải quyết thủ tục cấp phép tại trụ sở cảng vụ hoặc tại cảng, bến. Khi làm thủ tục vào, rời, phải nộp và xuất trình một số loại giấy tờ nhất định cho cảng vụ.

          Đối với phương tiện vào cảng, bến: phải nộp lại giấy phép rời cảng, bến gần nhất (trừ trường hợp được cấp phép điện tử); danh sách hành khách (với phương tiện chở khách).

             Các giấy tờ phải xuất trình gồm bản chính của: giấy đăng ký phương tiện (hoặc bản sao có xác nhận thế chấp của ngân hàng, tổ chức tín dụng); chứng nhận đăng kiểm; bằng, chứng chỉ chuyên môn của người lái, các thuyền viên; sổ danh bạ thuyền viên (nếu có); hợp đồng vận chuyển hàng (hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng); bảo hiểm trách nhiệm dân sự (đối với phương tiện bắt buộc phải có bảo hiểm).

             Riêng với trường hợp phương tiện là thủy phi cơ phải xuất trình thêm: giấy chứng nhận đủ điều kiện bay; phương tiện chở hàng nguy hiểm hoặc hàng siêu trường, siêu trọng phải xuất trình thêm giấy phép vận chuyển, phương án vận chuyển. Sau khi kiểm tra, cảng vụ đường thủy phải trả lại đầy đủ các giấy tờ trên cho người làm thủ tục.

            Đáng chú ý, nếu các giấy tờ trên (loại xuất trình) đã được lưu trên dữ liệu điện tử của cảng vụ thì người làm thủ tục không cần phải xuất trình.

              Đối với phương tiện rời cảng, bến: chỉ cần nộp danh sách hành khách (đối với phương tiện chở khách). Còn các giấy tờ xuất trình gồm: hợp đồng vận chuyển hoặc giấy vận chuyển hoặc phiếu xuất hàng hóa; giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện nếu có thay đổi so với khi phương tiện vào cảng, bến.

             Nghị định cũng quy định, cảng vụ đường thủy khi tiếp nhận giấy tờ phải kiểm tra sự phù hợp của các giấy tờ. Khi làm thủ tục, người làm thủ tục phải nộp phí, lệ phí vào, rời cảng theo quy định chung.

LEGEND INTERNATIONAL SHIPPING LTD
HEAD OFFICE:
205A Nguyen Xi Street, Ward 26, Binh Thanh Dictrict, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428 35533596
Fax 8428 35533509
Email: info@legend-shipping.com
HAI PHONG OFFICE:
No.3 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: 84225 3999679
Fax: 84225 3999569
Email: Lghp@legend-shipping.com
Web: www.legend-shipping.com
Ins: www.instagram.com/legendshipping/
Fanpage: www.facebook.com/legendcorp

Bình luận