TRONG 4 THÁNG, HẢI QUAN THU NSNN HƠN 120 NGHÌN TỶ ĐỒNG

TRONG 4 THÁNG, HẢI QUAN THU NSNN HƠN 120 NGHÌN TỶ ĐỒNG

12/05/2021

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 4, số thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt khoảng 120.378 tỷ đồng đạt 38,2% dự toán, đạt 36,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,32% so với cùng kỳ năm 2020.
      Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/4 đến ngày 28/04/2021 do Kho bạc Nhà nước cung cấp đạt 29.871 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/04/2021 đạt 120.378 tỷ đồng đạt 38,2% dự toán, đạt 36,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,32% so với cùng kỳ năm 2020.

      Trong tháng 4 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,9 tỷ USD, giảm 12,4% so với tháng trước (nguyên nhân do số ngày làm việc của tháng 4/2021 ít hơn 3 ngày so với tháng trước). Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 25 tỷ USD, giảm 15,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 25,9 tỷ USD, giảm 9%.

      Theo Tổng cục Hải quan, với kết quả ước tính trên thì trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 204,91 tỷ USD, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 4 tháng năm 2021, cả nước dự kiến vẫn xuất siêu 1,89 tỷ USD nhưng thấp hơn con số xuất siêu 2,54 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

      Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 4/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,7 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu là 21,2 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước; nhập khẩu là 16,5 tỷ USD, giảm 9,3%.

      Tính trong 4 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 146,37 tỷ USD, chiếm 71% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 36,3 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 80,15 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 66,22 tỷ USD, tăng 32,8%.


LEGEND INTERNATIONAL SHIPPING LTD
HEAD OFFICE:

205A Nguyen Xi Street, Ward 26, Binh Thanh Dictrict, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428 35533596
Fax 8428 35533509
Email: info@legend-shipping.com
HAI PHONG OFFICE:
No.3 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: 84225 3999679
Fax: 84225 3999569
Email: Lghp@legend-shipping.com
Web: www.legend-shipping.com
Ins: www.instagram.com/legendshipping/
Fanpage: www.facebook.com/legendcorp 

 

Bình luận